Org.nr. 917 773 513

Kai A. Holt 

 
Trefelling/Skogstjenester

  

Informasjon om foretaksholder og tjenestene

.............

KAI A. HOLT

Har 30-års erfaring innen skogsarbeiderfaget. Innehar fagbrev i skogsarbeid. 
Har utført og utfører oppdrag for private og større aktører som bl.a. Glommen Skog/ SB Skog/Maarud Gaard/ Eidsiva
Sikkerhet, kvalitet og effektivitet er stikkord som gjenspeiles i arbeidet.

TREFELLING

Utfører alle typer oppdrag innen trefelling, og utfører alt arbeid sikkert og forsvarlig, som oftest med hjelp av vinsj og klatreteknikker, men også  ved bruk av lift. Feller og beskjærer trær nær ledningsnett, hus, annen bebyggelse ,vei og lignende med fullt ansvar for det arbeidet som utføres.
Trefelling krever profesjonell håndtering, og kan være farlig og krevende, ikke risiker dine eller naboens verdier.

ANSVARSFORSIKRET

Dersom, det mot formodning, skulle skje et uhell så har foretaket en ansvarsforsikring som dekker skade for inntil 10 millioner kroner. 

STUBBEFRESING

.

FLISHUGGING

PLANTING 

Etter mange års erfaring med en plantes sårbarhet, utføres plantingen med fokus på:
- Riktig oppbevaring, samt håndtering under transport
- Fuktig rotklump
- Gode planteplasser som gir plantene lys, næring og beskyttelse
- Riktig antall planter pr. dekar etter bonitet

UNGSKOGPLEIE

Ungskogpleien utføres med fokus på å bedre vekstforholdene for de trærne som ut i fra treslag og kvalitet vil gi størst mulig verdi for skogeier ved senere hogst.
Utfører også forhåndsrydding.

TYNNING

Utføres på en særdeles skånsom måte, da utkjøring av virke foretas med ATV, noe som reduserer kjøreskader betraktelig. Uttak til driftsveier reduseres også, noe som også øker mengden verdiproduktiv skog i bestandet.

SLUTTAVVIRKNING

I liket med TYNNING utføres utkjøring av virke med ATV ved mindre drifter. Traktor og tømmerhenger ved større drifter. 
Hogsten utføres etter gjeldende miljøkrav og med stor fokus på appteringen, for å få maksimal verdi ut av stokken.

VAKTMESTERTJENESTER

Utfører de fleste typer vaktmestertjenester bl.a.

-Oppussing (Snekring/Maling)

-Snømåking/Strøing

-Hagestell

- Plenklipping

-Vedlikehold

-Tilsyn Hus/Hytter

-Ta kontakt for andre behov